Обновете ја самодовербата во само неколку чекори

Темелите на самодовербата се поставуваат уште во раното детство, а се гради цел живот.

Самодовербата е клучен елемент на здрав однос кон себе, а покрај тоа, и за градење на квалитетен однос со останатите луѓе. Темелите на самодовербата се поставуваат уште во раното детство, а се гради цел живот.

Но, животните проблеми и грешки кои се прават, неретко не тераат да тоа да почнеме да се сомневаме во себе. Сепак, постојат неколку чекори кои помагаат да се врати нарушената самодоверба.

Без споредување со други – да имаат сешто и успеале… но, каква врска има тоа со вас? Гледајте во својата чинија!

Помалку самокритика – добро е да се преиспитаат сопствените постапки, но кога ќе се почне тоа да се прави секопјдневно, самодовербата сигурно ќе се разниша. Наместо да размислувате за своите лоши страни, сетете се на оние добрите.

Повеќе волонтирање – докажано е дека луѓето се посреќни и позадоволни кога им помагаат на другите, па вклучете се во некоја локална иницијатива, барем еднаш во месецот.