Од денеска до 2 април: Светска недела за подигнување на свеста за аутизмот

Крајната цел на Светската недела на свеста за аутизмот во училиштата е да им се олесни на лицата со аутизам да се интегрираат, да се справат со дополнителните барања со кои се соочуваат секојдневно и да бидат подобро прифатени и разбрани од средината

Од денеска до 2 април светот ја одбележува Неделата за подигнување на свеста за аутизмот. Во одбележувањето се вклучени училишта во повеќе земји кои покрај подигнување на свеста за аутизмот, имаат за цел да ја поттикнат инклузијата и прифаќањето на децата со аутизам.

 

Аутизмот претставува комплексно развојно нарушување, со широк спектар на симптоми и сериозност. Оние со благ аутизам може да се интегрираат во одредена мера во општеството, но нивните ограничувања се фрустрирачки, што може да доведе до проблеми со менталното здравје и лутината. Додека оние со потежок облик на аутизам може да бидат изолирани и да немаат говор и социјални вештини.

Лицата со аутизам често имаат потреба од специјална помош за интегрирање и поврзување со другите, особено на училишна возраст, кога се стекнуваат социјални навики, однесување, образовни и комуникациски вештини потребни во животот.

Аутизмот претставува комплексно развојно нарушување, со широк спектар на симптоми

Неделата на свесност за аутизмот им овозможува на вработените во училиштата и учениците да научат повеќе за аутизмот и како влијае врз оние меѓу нив кои ја имаат таа состојба, со цел да знаат како подобро да им помогнат на лицата со аутизам да се интегрираат и подобро да се справат со комуникацијата, социјалните и академските барања на училиште, што може да претставува вистински проблем за децата со аутизам, доколку не им е достапна вистинската околина и услови.

На пример, бучавата, светлата, мирисите и другите сензорни ефекти што повеќето луѓе тешко ги забележуваат, можат да бидат огромен проблем за лицата со аутизам, а нормалниот разговор и интеракции што се нормален дел од секојдневниот училишен живот за повеќето деца, може да бидат алармантни и збунувачки за некој со аутизам. Крајната цел на Светската недела на свеста за аутизмот во училиштата е да им се олесни на оние со аутизам да се интегрираат, да се справат со дополнителните барања со кои се соочуваат и да бидат подобро прифатени и разбрани.

Аутизмот е тешко да се детектира кај бебињата, па обично дијагнозата се поставува на возраст од две години

Голем напредок во развојот на тест за рано откривање на аутизмот

Аутизмот е тешко да се детектира кај бебињата, па обично дијагнозата се поставува на возраст од две години, а многу често и подоцна.

Британските научници од Универзитетот во Ворвик ги направија првите чекори кон можен нов тест на крвта и урината за рано откривање на аутизам

Аутизмот влијае на однесувањето, а особено на социјалната интеракција, но тоа е многу тешко да се забележи кај бебињата, па дијагнозата обично се поставува на возраст од две години, а често и подоцна. Во моментов не постојат биолошки тестови кои можат да ја детектираат оваа состојба.

За оваа студија, истражувачите ги испитувале хемиските разлики во крвта и урината на 38 деца со аутизам и 31 дете, кое го нема ова нарушување. Сите деца биле на возраст од пет до дванаесет години. Децата со аутизам имале повисоко ниво на оштетени протеини, особено во крвната плазма.

„Овие тестови ќе им овозможат на лекарите порано да ја постават дијагнозата. Нашиот следен чекор е да ја повториме студијата во други групи“, изјавија британските научници, кои велат дека би сакале да работат со помладите деца, можеби дури и со деца на возраст од две или една година.

Научниците се надеваат дека овие тестови ќе детектираат одредени фактори на ризик кои предизвикуваат аутизам и ја подобруваат дијагнозата.

Резултатите од истражувањето биле објавени во стручниот магазин „Molecular Autism“.