Од остеомиелитис заболуваат и деца и возрасни

Остеомиелитис е инфекција на коските која најчесто ја предизвикуваат бактерии

Остеомиелитис е инфекција на коските, под која може да се подредат низа клинички слики со различни причинители. Тоа е болест од која не страдаат само коските, туку целиот организам. Различен може да биде текот на болеста, начинот на добивањето на инфекцијата и возраста на пациентот. Причинителите можат генерално да се поделат на неспецифични и специфични (ТБЦ, сифилис, тифус, лепра),  а врз основа на причинителите и остеомиелитисот се дели на две главни групи:

  • Неспецифични инфекции
  • Специфични инфекции

Најчестата форма на остеомиелитисот се неспецифичните инфекции, кои според интензитетот на клиничката слика может да се поделат на акутни и хронични. Акутниот облик на остеомиелитисот настанува како последица на сепса, односно продор на бактерии во крвотокот, најчесто од некое веќе постоечко жариште како воспаление на средното уво, ангина и др. Акутниот надворешен облик на остеомиелитисот е инфекција предизвикана од директен контакт со причинителот, најчесто заради траума, па овој вид остеомиелитис често се нарекува и посттрауматски.

Хроничниот остеомиелитис настанува како последица на неизлечен акутен облик на болеста. Основни карактеристику му се долготрајноста и склоноста кон рецидиви.