Одредени лекови за дијабетес тип 2 го зголемуваат ризикот од ампутација

Се смета дека пациентите кои се изложени на поголем ризик од ампутација, како пациентите со периферна артериска болест или повреди на нозете, треба внимателно да се следат доколку користат SGLT2 инхибитори.

Препарати за лекување на дијабетес тип 2 од групата на SGLT2 инхибитори (инхибитори на супреносителот на натриум-глукоза 2), двојно го зголемуваат ризикот од ампутација на нозете или на стапалата, укажува најновата студија. Исто така, нагласуваат научниците, треба да се истакне дека пациентите кои земаат SGLT2 инхибитори исто така имаат својно поголем ризик од дејабетска кетоацидоза, компликација од дијабетесот опасна по живот.

Се смета дека пациентите кои се изложени на поголем ризик од ампутација, како пациентите со периферна артериска болест или повреди на нозете, треба внимателно да се следат доколку користат SGLT2 инхибитори.

Инаку, инхибитори на супреносителот натриум-глукоза 2, се лекови кои се користат во лекување на дијабетес тип 2. Овие лекови ја блокираат белковината во бубрезите која се нарекува SGLT2, која при филтрација на крвта во бубрезите ја апсорбира глукозата од урината назад во крвотокот. Блокирајќи го дејството на SGLT2 овие лекови доведуваат до тоа да повеќе глукоза се излачува во урината, со што се намалува нивото на глукозата во крвта.

Американската Агенција за храна и лекови (FDA) во 2017 година издаде предупредување дека две големи клинички испитувања го поврзале канаглифлозинот со зголемен ризик од ампутација на нозете или на стапалата.