Ревматскиот артритис почесто се јавува кај личности со одредени професии

Авторите на студијата сметаат дека поголемиот ризик може да се поврзе со изложеноста на одредени материи како што се азбестот, органските растворувачи и издувните гасови

Ревматскиот артритис е прогресивно хронично заболување кај кое имуниот систем ги напаѓа зглобовите, па се јавуваат оток, вкочанетост и болки во зглобовите.

Неодамнешното истражување спроведено во Шведска покажало дека ова заболување почесто се јавува кај личностите со одредени професии. Мажите кои работат во производството почесто заболуваат од него за разлика од оние кои работат во административниот и техничкиот сектор. Ризикот од ревматски артритис е двојно поголем кај електричарите, а три пати поголем кај ѕидарите и луѓето кои работат со бетон. Меѓу жените медицинските сестри имаат нешто поголем ризик од ова заболување.

Авторите на студијата сметаат дека поголемиот ризик може да се поврзе со изложеноста на одредени материи како што се азбестот, органските растворувачи и издувните гасови.