Одредени психијатриски лекови може да го зголемат ризикот од воспаление на белите дробови

Ризикот од развој на воспаление на белите дробови кај пациентите кои земале бензодиазепини бил за два пати поголем во споредба со пациентите кои не користеле таков тип на лекови.

Анализа на 10 студии покажала дека употребата на бензодиазепини и лекови поврзани со бензодиазепинот, кои се користат за лекување на разни психијатриски болести, може да го зголеми ризикот од воспаление на белите дробови (пневмонија).

Ризикот од развој на воспаление на белите дробови кај пациентите кои земале бензодиазепини бил за два пати поголем во споредба со пациентите кои не користеле таков тип на лекови.

Исто така, споменуваат стручњаците, зголемен ризик од воспаление на белите дробови бил присутен кај моментални и поранешни корисници на бензодиазепини, но не и кај корисници кои овие лекови ги примале 10 години преходно.

Бензодиазепините се лекови кои многу често им се препишуаат на лица кои имаат проблем со несоница или кои страдаат од анксиозност. Тие може да им помогнат на луѓето подобро да спијат или полесно да пребродат стресни ситуации во својот живот.