Осаменоста е штетна за здравјето како и гојазноста

Личностите кои се изолирани имаат 50 % поголем ризик од рана смрт, отколку луѓето кои имаат добри друштвени односи.

Неодамнешни истражувања покажале дека осаменоста го зголемува ризикот од смрт во иста мера како и гојазноста. За да дојдат до овој заклучок американските истражувачи, анализирале 148 студии за осаменоста во кои учествувале повеќе од 300 000 испитаници. Личностите кои се изолирани имаат 50 % поголем ризик од рана смрт, отколку луѓето кои имаат добри друштвени односи.

Научниците, исто така, проучиле 70 студии во кои учествувале преку 3, 5 милиони луѓе за да го разберат влијанието на изолацијата од околината, осаменоста и самотничкиот живот на смртноста.

Заклучиле дека овие три фактори битно влијаат на зголемениот ризик од смрт, и дека полошо влијаат на здравјето отколку гојазноста. Авторите на студијата предупредуваат дека во голем број земји населението станува се постаро, како и дека уште сега се соочуваме со вистинска епидемија на осаменост.