Измислен завој кој заздравува рани

Завојот е развиен на Универзитетот Туфтс и се очекува во прв ред да најде примена во третманот на хроничните рани.

Направен е прототип на паметен завој кој може да ја следи состојбата на раната  по потреба да ги излачува потребните лекови, благодарение на сензорите за следење на присутноста на биомаркери кои укажуваат на состојбата на раната, како и микропроцесори кои врз основа на собраните податоци управуваат со излачувањето на лекови.

Микропроцесорот овозможува и поврзување со мобилен уред, како и испраќање на податоци наменети за лекарите и за пациентите.

Завојот е развиен на Универзитетот Туфтс и се очекува во прв ред да најде примена во третманот на хроничните рани, на пример, кај пациентите со дијабетес, со оглед на тоа дека кај нив ваквите рани се водечка причина за ампутација.