Остеопорозата е и машка болест

Ова заболување не е единствено резервирано за жените. Се проценува дека бројот на заболени мажи во наредните 15 години ќе се зголеми за 50%, а до 2040 година бројот на скршеници на колкот ќе се дуплира.

Американското медицинско здружение издаде клинички упатства за скрининг на остеопорозата кај мажите бидејќи оваа болест често останува непрепознаена и недијагностицирана кај овој, и како резултат на тоа честопати не се лекува.
Остеопорозата се карактеризира со намалување на коскената маса и структурно оштетување на коскеното ткиво, што доведува до кршливост на коските и зголемен ризик за фрактури на ‘рбетот и на колкот. Преваленцата на остеопороза кај мажите од бели раси моментално е околу 7 %.

Националното здружение за остеопороза на САД препорачува испитување на минералната густина на коските кај:
• Жени во постменопауза;
• Кај мажи на возраст над 70 години;
• Мажи од 50-70 години кои се со зголемен ризик за остеопороза, како и кај оние кои доживеале фрактури на коските.
Ризик фактори за остеопоротични фрактури кај мажи и жени се:
• Возраст над 70 години;
• Индекс на телесна маса помал од 20-25 кг/м2;
• Губење на телесна тежина поголема од 10 %;
• Физичка неактивност, седечки начин на живот;
• Порана остеопоротична фрактура која не е резултат на траума;
• Терапија со кортикостероиди;
• Диета со мал внес на калциум;
• Кај мажите ризик фактори се и повреди на ‘рбетниот мозок.