Откриена група протеини која помага во обновување на оштетените нервни клетки

Ова истражување открило протеини кои се клучни регулатори на компетенција на растот, независно од развојните фази. Тие делуваат на потпорната структура на клетките и на тој налин покренуваат динамички процеси кои се предуслов за раст и регенерација.

Научници од Центарот за невродегенеративни болести во Германија идентификувале група на протеини кои помагаат во обновување на оштетените нервни клетки (неврони).

Општо е познато дека невроните на средишниот нервен систем ја исклучуваат својата способност за раст кога повеќе не им е потребно. Но, неодамнешни откритија покажуваат дека старите (зрели) нервните клетки имаат потенцијален раст и обновување на оштетувањата, како и младите нервни клетки.

Ова истражување открило протеини кои се клучни регулатори на компетенција на растот, независно од развојните фази. Тие делуваат на потпорната структура на клетките и на тој начин покренуваат динамички процеси кои се предуслов за раст и регенерација. Станува збор за протеини од фамилијата кофилин/АДФ.

Треба да се потсети дека само невроните на “периферијата“, како оние на рацете и на нозете, задржуваат нагласен потенцијал на поправка на оштетените врски.