Откриена молекула која може да го стопира напредувањето на Паркинсоновата болест

Ова ново соедиение, наречно синуклеоизид, посебно го намалува нивото на алфа-синуклеинот и ги штити клетките од неговата токсичност, што сугерира дека тој има потенцијал да го спречува напредувањето на болеста.

Соработката помеѓу научниците од Универзитетот Рутгерс и Институтот Рисрч довела до откривање на мала молекула која може да го забави или да го стопира напредувањето на Паркинсоновата болест. Во светот над 10 милиони лица боледуваат од Паркинсонова болест.

Треба да се потстети дека клучно одбележје на Паркинсоновата болест е протеинот алфа синуклеин, кој се акумулира во ненормална форма во клетките на мозокот и предизвикува нивна дегенерација и смрт.

Во ова истражување се дошло до откривање на хемиско соединение кое може да го спречи создавањето на протеинот алфа-синуклеин. Ова ново соедиение, наречно синуклеоизид, посебно го намалува нивото на алфа-синуклеинот и ги штити клетките од неговата токсичност, што сугерира дека тој има потенцијал да го спречува напредувањето на болеста.

Се смета дека терапијата со синуклеозид би била најефикасна кај пациентите кои се во рана фаза на болеста со минимални симптоми на Паринсонова болест.

Исто така, се смета дека ова откритие може да помогне ово лекувањето на други невродегенеративни пореметувања кај кои доаѓа до таложење на алга-синуклеин.