Откриени единствени билошки маркери за ретка автоимуна болест

Со посебна анализа на серумот, откриен е единствен примерок од 12 метаболити за болните со миастенија гравис.

Канадските научници од Универзитетот Алберта идентификувале единствени биолошки маркери со помош на кои може да се препознае присутност на ретка автоимуна болест миастенија гравис, да го предвидат нејзиниот тек и да идентификуваат нови, пресонализирани третмани.

Со посебна анализа на серумот, откриен е единствен примерок од 12 метаболити за болните со миастенија гравис.

Ова откритие се смета за многу важно, оти благодарение на него може лесно да се раздвојат пациентите со миастенија гравис од пациентите со ревматоиден артритис или некоја друга автоимуна болест.

 

Миастенија гравис е ретка автоимуна болест која погаѓа еден од 5.000 пациенти, најчесто жени помлади од 40 години или маѓи постари од 60 години. Се манифестира со напади на слабост на мускулите по деструкција на ацетилколинските рецептори.