Отпорноста на бактериите на антибиотици е растечка закана за глобалното здравје

Секоја година во светот умираат околу 700 илјади лица, како резултат на инфекции со бактерии отпорни кон повеќе антибиотици.

Податоците покажуваат дека во светски рамки, вклучително и во нашата држава, антимикробната резистенција, односно отпорноста на бактериите кон антибиотиците е растечка закана за глобалното здравје.

Секоја година во светот умираат околу 700 илјади лица, како резултат на инфекции со бактерии отпорни кон повеќе антибиотици. Отпорноста кон антибиотиците е причина за смрт на 33 илјади луѓе, само во Европската Унија секоја година и овој број, за жал, се зголемува постојано.

Светската недела за подигнување на свеста за антибиотици традиционално се одбележува во ноември, со цел зголемување на глобалната свест за отпорност кон антибиотиците и стимулирање на примената на најдобрите практики кај пошироката јавност, здравствените работници и креаторите на политики.