Отстранувањето на бубрег веќе не е нужно кај сите пациенти со рак на бубрезите

За време на последното истражување, во временски период од 51 месец, биле следени 450 пациенти со метастатски рак на бубрезите

Напреднатиот рак на бубрезите, кај кој ракот на бубрезите се проширил во другите делови на телото, сочинува околу 20 проценти од сите карциноми на бубрезите во светот

Mногу пациенти со напреднат рак на бубрезите веќе нема да мора да го отстрануваат бубрегот за време на лекувањето, покажала новата студија. Инаку, отстранувањето на бубрег кај пациенти со напреднат рак на бубрег досега беше стандардна пракса. Но со примената на целни лекови, тоа веќе не е потребно.

Напреднатиот рак на бубрезите, кај кој ракот на бубрезите се проширил во другите делови на телото, сочинува околу 20 проценти од сите карциноми на бубрезите во светот.

Во последниве години дојде до развој на бројни целни терапии кои ја напаѓаат способноста на ракот на бубрезите да расте и да се шири со што се намалува потребата за болно хируршко отстранување на бубрегот.

За време на последното истражување, во временски период од 51 месец, биле следени 450 пациенти со метастатски рак на бубрезите. Еден дел од болните добивал сунитиниб, а кај другите бил отстранет зафатениот бубрег по што била применета целна терапија со сунитиниб.

Вкупно, преживувањето било 18,4 месеци за пациенти кај кои немало отстранување на бубрегот, и 13,9 месеци за пациенти на кои им бил отстранет бубрегот

Исто така, треба да се напомене дека на пациентите кои биле подложени на отстранување на бубрегот им требало неколку недели да се опорават од операцијата, а кај нив ракот во меѓувреме може да продолжи да се проширува, така што терапијата со лекови веќе не е корисна.

Сепак, треба да се истакне дека отстранувањето на бубрегот е се уште златен стандард за пациенти на кои не им треба целна терапија со лекови, како оние кај кои ракот се проширил само на еден друг орган. Исто така, постои специфична причина за отстранување на примарниот тумор доколку е планирано да се даде имунотерапија. Имено, примарниот тумор може да создаде имуносупресивна средина, која ја прави имунотерапијата помалку делотворна, било истакнато на годишниот состанок на ASCO (ASCO annual meeting 2018).