Отстранувањето на јајчниците пред менопауза, може да го зголеми ризикот од Паркинсонова болест кај жените

Паркинсоновата болест е околу двапати почеста кај мажите отколку кај жените, што сугерира дека може да постои заштитен ефект на естрогенот врз клетките што произведуваат допамин.

Жените на кои им се отстранети двата јајчника пред менопаузата имаат петпати поголем ризик од развој на Паркинсонова болест години подоцна, покажува студија во која учествувале повеќе од 5.000 жени.

Според мислењето на експертите, резултатите не докажуваат дека операцијата предизвикува Паркинсонова болест. Но, тие се во согласност со некои минати студии – и ја поддржуваат теоријата дека предвременото губење на хормонот естроген може да допринесе за Паркинсонова болест кај некои жени.

Паркинсоновата болест е болест на мозкот која со текот на времето ги уништува или онеспособува клетките кои произведуваат допамин, хемиско соединение кое помага во регулирањето на движењето и емоционалните реакции. Највидливите симптоми на Паркинсоновата болест се поврзани со движењето – тремор, вкочанетост на екстремитетите и проблеми со координацијата – но ефектите се широки и вклучуваат депресија, раздразливост и проблеми со меморијата и мисловните вештини.

Паркинсоновата болест е околу двапати почеста кај мажите отколку кај жените, што сугерира дека може да постои заштитен ефект на естрогенот врз клетките што произведуваат допамин.

Инаку, јајчниците се главниот извор на естроген во женското тело. Ако жената ги отстрани јајчниците пред менопаузата, ќе дојде до ненадеен пад на естрогенот.

Треба да се спомене дека двостраното отстранување на јајчниците на постара возраст не било поврзано со зголемен ризик од Паркинсонова болест.

Извор: JAMA Network Open