Ова е еден од најголемите митови за високиот притисок! Не поставувајте си сами дијагноза

Зголемениот крвен притисок или хипертензија, се нарекува и “тивок убиец“, бидејќи често нема никакви симптоми, а лицето најчесто дознава дека го има дури откако ќе го измери, или во полош случај кога ќе доведе до оштетувања на некои важни органи.

Симптомите како што се крварење од нос, вртоглавица, црвенило на лицето, како и главоболка или замор, може да се јават кај лице со зголемен крвен притисок, но истите се јавуваат и кај лице со “нормален“ крвен притисок.

Еден од митовите, поврзани за високиот притисок, како што велат лекарите, секако е оној дека високиот притисок се поврзува со нервоза, потење, потешкотии со спиењето.

Вистината е дека високиот крвен притисок не е поврзан со тегоби, и затоа се нарекува и тивок убиец. Пораката на лекарите е да не се обидувате сами да си поставите дијагноза на хипертензија, туку да го оставите тоа тие да го направат.

КОИ СЕ ОПТИМАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КРВНИОТ ПРИТИСОК?

  • Состојбата на притисокот е нормална, ако систолниот притисок е понизок од 120, а дијастолниот понизок од 80 mmHg.
  • Состојбата на притисокот е нормална и ако систолниот притисок е помал од 130, а дијастолниот од 85 mmHg.
  • Состојбата на притисокот е гранична, ако систолниот изнесува помеѓу 130 и 139 mmHg, а дијастолниот помеѓу 85 и 89 mmHg. Во тој случај повторна контрола направете за една година.

  • Прв степен на хипертензија подразбира систолен притисок помеѓу 140 и 159 mmHg, а дијастолен помеѓу 90 и 99 mmHg.  Се препорачува контрола за два месеци.
  • Втор степен на хипертензија подразбира систолен притисок помеѓу 160 и 179 mmHg, а дијастолен помеѓу 100 и 109 mmHg. Во тој случај, контрола на притисокот кај лекар треба да направите за еден месец.
  • Трет степен на хипертензија подразбира систолен притисок од 180 mmHg и повеќе, и дијастолен од 110 mmHg па нагоре. Се препорачува лекарска помош за една недела.