ОВА Е ПРЕПОРАКА ЗА ВАКЦИНИРАЊЕ НА ОНИЕ КОИ СЕ ОПОРАВИЛЕ ОД КОВИД-19 – имале симптоми или не!

Вакцинирањето на лицата кои моментално имаат инфекција со SARS-CoV-2 вирусот, треба да се одложи се додека лицето не се опорави од акутната инфекција, т.е се додека не исчезнат симптомите на болеста, односно додека не се стекнат услови за прекин на изолацијата. Препорака е да се причека најмалку еден месец за имунолошкиот одговор на вакцината да биде подобар отколку ако вакцината се примени порано.

Податоците од клиничките испитувања упатуваат дека mRNA вакцините против КОВИД-19 се безбедни за примена кај лица со докажана претходна инфекција со SARS-CoV-2 вирусот.

Поради тоа, вакцинацијата треба да им се препорача на лицата кои се опоравиле од КОВИД-19, без оглед дали имале асимптоматска или симптоматска болест.

Вакцинирањето на лицата кои моментално имаат инфекција со SARS-CoV-2 вирусот, треба да се одложи се додека лицето не се опорави од акутната инфекција, т.е се додека не исчезнат симптомите на болеста, односно додека не се стекнат услови за прекин на изолацијата. Препорака е да се причека најмалку еден месец за имунолошкиот одговор на вакцината да биде подобар отколку ако вакцината се примени порано.

Моментално достапните информации говорат дека до реинфекција ретко доаѓа во период од 90 дена по првата (иницијална) инфекција. Поради тоа, ако се сака, вакцинирањето на лице со докажана акутна SARS-CoV-2 инфекција во претходните 90 дена, може да се одложи отприлика до истекот на тој период.