Ова се симптомите на низок крвен притисок

Хипотензијата обично не претставува сериозен проблем и не мора нужно да ја следат непријатни симптоми, но...

Имајќи ги предвид здравствените проблеми кои можат да ја следат хипертензијата, на прв поглед се чинело дека нискиот притисок всушност е пожелна состојба. Но за многу личности, и тоа најчесто жени, хипотензијата создава непријатни симптоми како што се недостаток на енергија, поспаност, замор, лоша концентрација, вртоглавици, па дури и несвестици. Најчесто сите овие симптоми не се јавуваат истовремено и значително се поизразени доколку до пад на притисокот дојде ненадејно.

Хипотензијата може да се јави како резултат на престој во претопла просторија или предолг престој на сонце, дехидратација, долго стоење и нагло станување, физички замор и земање одредени лекови како антидепресиви, антихипертензиви и лекови за срце.

Кога притисокот е низок?

Систолен (горен) притисок понизок од 100 mmHg или дијастолен (долен) притисок понизок од 60 mmHg се смета за низок крвен притисок. Хипотензијата обично не претставува сериозен проблем и не мора нужно да ја следат непријатни симптоми.

Во тој случај состојбата само би требало редовно да се следи преку рутински контроли. Сепак, нагло паѓање на притисокот со изразени симптоми може да е знак за сериозно заболување и треба да се испита детално.