Оваа мерка е поважна од индексот на телесна маса! 

Неодамнешната студија покажала дека односот на обемот на струкот и колковите е уште поважна мерка од БМИ кога станува збор за здравјето

Индексот на телесна маса (body mass index – BMI) со години се користи со цел утврдување на прекумерната телесна тежина и можните здравствени проблеми како резултат на вишок килограми. Меѓутоа, неодамнешната студија покажала дека односот на обемот на струкот и колковите е уште поважна мерка од БМИ кога станува збор за здравјето.

Во споменатата студија, британските и австралиски истражувачи во текот на 10 години ги следеле податоците на 42 702 испитаници – мажи и жени од Англија и Шкотска. Авторите на студијата сакале да утврдат дали луѓето чиј вишок килограми е лоциран претежно во пределот на стомакот имаат поголем здравствен ризик од личностите кои се технички дебели, но вишокот е порамномерно „распореден“.

За време на истражувањето 5 355 учесници умреле. Бидејќи научниците предвид ги зеле годините, полот, физичката активност, и податокот дали умрените испитаници биле пушачи или не, утврдено е дека личностите со централна дебелина и нормален индекс на телесна маса имаат за 22 % поголем ризик од смрт воопшто отколку личностите со нормален БМИ и поздрав однос на обемот на струкот и колковите. Централната дебелина се дефинира како однос на обемот на струкот и колковите поголем од 0, 85 за жените и поголем од 0,9 за мажите.