Овие 4 причинители можат трајно да го оштетат црниот дроб, а не се поврзани со лошата исхрана и алкохолот

Кога ќе се спомене оштетување на црниот дроб, повеќето луѓе веднаш помислуваат на прекумерно консумирање алкохол. Иако алкохолот е непријател на црниот дроб, стручњаците предупредуваат дека штета на овој витален орган може да предизвикаат и бројни други состојби кои не се поврзани со неуредниот начин на живот и лошата состојба.

Црниот дроб е еден од виталните органи, што значи дека работата што ја извршува е нужна за да преживееме. На бројни фактори кои го оштетуваат црниот дроб може да влијаеме со промена на животните навики, но понекогаш тоа не е случај. Сепак, свеста за нив ќе помогне навреме да се реагира и да се спречи најлошо можно сценарио кога се во прашање боелстите кои го напаѓаат црниот дроб.

ИНФЕКЦИИ

И покрај тоа што нашиот имун систем многу ефикасно се бори со бројни вируси кои го напаѓаат организмот, повремено вирусот победува и се населува во организмот, а проблемот настанува кога ќе заврши во црниот дроб. Имено, кога ќе дојде до инфекција, може да дојде и до воспаление на црниот дроб, што може значајно да ја намали функционалноста на овој орган.

Вирусните инфекции кои предизвикуваат оштетувања на црниот дроб, се јавуваат многу почесто отколку што се мисли. Хепатититс А, Б и Ц се само некои од честите вирусни заболувања кои го оштетуваат нашиот црн дроб.

РАК НА ЦРНИОТ ДРОБ

Било кој сериозен здравствен проблем кој има врска со црниот дроб може да го оштети овој витален орган, а еден многу чест и драстичен пример е ракот на црниот дроб. Постојат многу сериозни компликации поврзани со ракот на црн дроб, и затоа е нешто кое треба да се сфати сериозно. Бројни се ризик факторите за карцином на овој орган.

Според медицинските стручњаци, некои од работите кои значајно можат да го зголемат ризикот од рак на црниот дроб се долготрајни инфекции, прекумерна телесна тежина, дијабетес тип 2 и секако алкохолизам.

АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ

Оштетувањата на црниот дроб понекогаш не ги предизвикува начинот на живот и прехранбените навики. Во некои случаи за тоа може да се обвини имуниот систем на поединецот. Едноставно кажано, имуниот систем верува дека црниот дроб е закана и дека треба да го елиминира. Тоа може да предизвика воспаление на црниот дроб. Многу чест пример за оштетување на црниот дроб предизвикано од имуниот систем се нарекува автоимун хепатитис.

ГЕНЕТСКА ПРЕДИСПОЗИЦИЈА

Одредени гени кои родителот може да ги пренесе на своите потомци, може да ја зголемат веројатноста дека некои здравствени потешкотии ќе се појават порано или подоцна. Исто така, оштетувањата на црниот дроб понекогаш може да ги предизвикаат гените, велат стручњаците.

Пример за тоа е Вилсоновата болест која се карактеризира со таложење на прекумерна количина на бакар во различни органи во телото, а тоа го вклучува и црниот дроб.