Парализа на лицето: Причината најчесто е непозната

Ако причината за болеста е помало оштетување на нервите, на пациентите можат да им помогнат масажи и електростимулации. Во случај на потешки оштетувања, неопходен е хируршки зафат

Причини

Причината за појава на парализа на лицето во повеќето случаи е непозната. Меѓутоа, постои сомневање дека одредени болести може да бидат можни причинители. Некои од овие болести се: мултиплекс склероза, лезии и инфаркт на мозокот, воспаление или карцином на средното уво, полиневритис и хипертензија. Исто така, постои сомневање дека коскените лезии може да предизвикаат парализа на лицето.

За лекарот да може да ја дијагностицира болеста, потребен е детален преглед на пациентот, клиничка слика и историја, како и голем број дополнителни испитувања

За време на испитувањето може да се открие хипостенија, а неопходно е да се изврши детално испитување на ушите за да се утврди дали некоја болест на увото е можна причина за парализа на лицето.

Во случај на нервни лезии неопходно е да се утврди полесно или потешко оштетување, за да може да се пристапи кон соодветно лекување. Степенот на оштетување на нервите се одредува со електродијагностички испитувања.

Третман

Лекувањето зависи од причината за болеста, па во случаи каде причината е непозната, на пациентите често им се даваат кортикостероиди, освен ако постои причина поради која овие пациенти не можат да ги земат овие лекови.

Ако причината за болеста е помало оштетување на нервите, на пациентите може да им помогнат и  масажи и електростимулации, додека во случај на потешки оштетувања тие не можат да им помогнат, но помагаат во зајакнување на моралот на пациентот.

Ако окото е зафатено со парализа, рожницата мора задолжително да биде заштитена со завој преку окото.

Во случај на потешки оштетувања неопходен е хируршки зафат за да се подобри состојбата на пациентот.

Прогноза

Прогнозата кај полесните оштетувања, кога не дошло до невропраксија, е добра и најчесто доаѓа до комплетно оздравување на пациентот. Кај потешките оштетувања може да дојде до делумно закрепнување, а во некои случаи лекувањето може да потрае со месеци.