Пареза фацијалис – етиологијата не е позната, претпоставките се дека причина може да е студ, промаја…

Во лекувањето се применуваат кортикостероиди, Б-витамини, физикална терапија со топли облози и роборантни масти/креми, активациски вежби, ставање вештачки солзи во окото за да не се суши.

Иако етиологијата на пареза (поправилно: слабост) фацијалис не е позната, се претпоставува дека главна причина е иритација на нервите со студ, на пример, при седење покрај отворен прозорец во автомобил… Следните причини, исто така, можат да доведат до лезија на нервите: ОРЛ воспаленија, тумор на понтоцеребеларниот агол, васкуларни лезии, херпес зостер и сл.

Периферната одземеност на фацијалисот е позната и како Белова парализа. Се манифестира со млитава слабост на целата половина од лицето: веѓата е спуштена, болниот не може да го набере челото, не може да го затвори окото, долниот капак виси и постои епифора. Исто така, усната на болната страна е опуштена, назолабијалната бразда на истата страна е поплитка, отежнато е џвакањето, а при покажувањето на забите се гледа слабост на половината на m. orbicularis orisa. Пациентот не може да ја набере платизмата.

За разлика од периферната пареза, централната пареза на фацијалисот се одликува само со пад на аголот од усната – без испади на средната и горната гранка.

Покрај физичкиот преглед понекогаш е потребно да се направи и РТЦ по Стенверс, ОРЛ преглед, лабораториски анализи. На повисоките нивоа на здравствена заштита можат да направат и напредни imaging методи.

Во лекувањето се применуваат кортикостероиди, Б-витамини, физикална терапија со топли облози и роборантни масти/креми, активациски вежби, ставање вештачки солзи во окото за да не се суши. После две недели се спроведува галванска стимулација на нервите.