Пациентите со дијагноза на полипи на дебелото црево не прават колоноскопија навреме

На оние пациенти кај кои се откриени високризични полипи на дебелото црево се препорачува една колоноскопија во три години, односно се право надзорна колоноскопија која ги подобрува шансите за рано откривање и спречување на појава на рак на дебелото црево.

Многу пациенти на кои им се дијагностицирании полипи (аденоми) на дебелото црево не одат на колоноскопски преглед во препорачаниот временски интервал, укажува американска студија во која учествувале 6.900 пациенти на возраст од 50 до 89 години со високоризични аденоми.

Пациентите со одреден вид на аденом т.н. високоризични аденоми изложени се на поглем ризик од развој на рак на дебелото црево.

На оние пациенти кај кои се откриени високризични полипи на дебелото црево се препорачува една колоноскопија во три години, односно се право надзорна колоноскопија која ги подобрува шансите за рано откривање и спречување на појава на рак на дебелото црево.

За целосен увид во состојбата на дебелото црево потребно е многу внимателно и детално да се прегледа целото дебело црево, односно да се направи тотална колоноскопија.

Полипите на дебелото црево често се откриваат случајно, за време на правењето колоноскопија, која е индицирана или како дијагностичка метода на избор за колоректален карцином или поради некоја друга индикација.