Педијатрите советуваат: Еве кога е дозволено на децата да им ставите обетки

За оваа тема се водат жолчни расправи – дали е „баш слатко“ или е нанесување телесна повреда

На многу родители сосема им е природно на своето девојченце уште додека е бебе да му ги дупнат ушињата. Меѓутоа, постојат и големи противници кои предупредуваат на разни опасности, а некои одат дотаму што велат дека тоа е „намерно нанесување телесна повреда“. Во некои држави од ЕУ, на пример, во Германија педијатрите јасно се изјасниле против оваа постапка кај бебињата и малите деца. Имено, толку мало дете не може да даде согласност – па ова се смета за нанесување телесна повреда. Дури имало и случаи кои завршиле на суд, како едно тату-студио од Келн кое на едно тригодишно девојченце морало да му исплати 70 евра отштета за „претрпена болка“, затоа што постапката била „болна и трауматична“. 

Педијатрите генерално предупредуваат дека постои опасност од инфекција. Раничката која се создава е „влез“ за бактерии кои можат да предизвикаат воспаленија, и тоа дури откако раната ќе зарасне. Освен тоа постои реална можност децата за време на играта да се повредат, односно да си ја „откорнат“ обетката. Заради тоа педијатрите препорачуваат обетки после 12 година. Се разбира, сите кои се бават со продажба и ставање на обетките тврдат дека оваа препорака е глупава. Трети, пак, велат дека е доволно детето само да побара обетки.