Пенископија – што е и како се прави?

Во досега спроведените истражувања, утврдено е дека во земјите во кои ракот на грлото на матката претставува сериозен здравствен проблем, зачестеноста на ХПВ инфекциите меѓу машката популација е исто така висока, особено ризичните типови на ХПВ 16 и 18

Пенископија е преглед на пенисот, скротумот и завршниот дел на уретерот со колпоскоп, уред со визуелно зголемување на сликата од 4 до 15 пати. Прегледот служи за откривање на лезии настанти од инфекција со хуман папилома вирус (ХПВ) кои со око се речиси невидливи.

Во досега спроведените истражувања, утврдено е дека во земјите во кои ракот на грлото на матката претставува сериозен здравствен проблем, зачестеноста на ХПВ инфекциите меѓу машката популација е исто така висока, особено ризичните типови на ХПВ 16 и 18, па затоа мажите се сметаат за главни преносители.

Пенископски преглед

Повеќето лезии кои се јавуваат кај мажите се субклинички и видливи по боење со одредени хемиски материи.

Најнапред се прегледува пенисот и скротумот на пациентот, па следи завршниот дел од уретерот (мочовод)  со специјален спекулум со кој се отвора уретралниот отвор и се зема примерок од клетките за цитолошка анализа. Потоа, пенисот и скротумот се обвиткуваат со газа натопена во хемиска материја која по неколку минути овозможува подобра истакната визуелизација на можните промени на кожата. Се прави биопсија на сомнителните подрачја и рутинска хистопатолошка дијагностика.