Перфекционизам – наизглед корисна карактеристика која многу негативно влијае на здравјето

Иако во деловна смисла, во повеќе случаи носи само позитивни резултати, со време перфекзионизмот го унишува психичкото здравје.

Лицата кои се перфекционисти, во деловниот свет најчесто им носит позитивни резултати. Но, кога зборуваме за влијанието кое може да го има на здравјето, резултатите не се исти. Истражувања покажале дека постојаното тежнеење за совршенство, негативно делува на психичкото здравје.

Превисоките и нереални очекувања создаваат чувство на пониска вредност, ако резултатите не се онакви какви што поединецот ги замислил. Психолозите Гордон Флет и Паул Хевит од Канада дефинирале три главни степени на перфекционизам –  оној завртен кон себе, завртен кон другите, и оној кој е ориентиран на целото општество.

Сите видови на перфекционизам влијаат на еднаков начин на човекот, а го влошуваат неговото психичко и физичко здравје, иако одредени професори сметаат дека оној социолошкиот е најлош. Тие кои се борат со овој вид на проблем, сметаат дека општеството има високи очекувања кои тие мора да ги исполнат, бидејќи во спротивно ќе бидат осудувани.

Анксиозност, депресија и самоубистсвените мисли се некои од симптомите кои со текот на времето се јавуваат, а за тоа сведочат и вистински случаи. Имено, едно истражување покажало дека 70% од младите луѓе кои извршиле самоубиство, имале високи очекувања од самите себе.

Самокритичноста го подигнува процентот за можност за појава на биполарно пореметување, но и хроничен стрес кој може многу да влијае и на здравјето на срцето.