Пешачењето може да го продолжи животот, но само со ова темпо

Во споредба со бавното темпо на пешачење, научниците дошле до резултати дека одењето со просечен ритам го намалува ризикот од смрт за 20%, додека брзото пешачење тој ризик го намалува дури за 30%.

Брзото одење е одлично, со оглед дека новите истражувања докажале дека оваа навика може да го продолжи животот. Во споредба со бавното темпо на пешачење, научниците дошле до резултати дека одењето со просечен ритам го намалува ризикот од смрт за 20%, додека брзото пешачење тој ризик го намалува дури за 30%. Брзото темпо главно изнесува од пет до седум километри на час, но и тоа многу зависи од физичката подготвеност на лицето.

Брзото одење автоматски допринесува за побрзо потење и на некој начин е одличен издувен вентил, изјавил истражувачот Емануел Стаматакис.

Резултатите се слични и кога станува збор за смртност предизвикана конкретно од болести на срцето. Научниците утврдиле дека луѓето кои брзо одат го намалуваат ризикот од смрт од срцеви проблеми за дури 24%, додека тој процент кај оние кои пешачат со умерено темпо изнесува 21%. Ефектите од брзото одење особено се изразени кај возрасните лица.

За потребите на истражувањето, Стаматакис и останатите истражувачи анализирале податоци за смртноста и ги поврзале со резултатите од 11 истражувања во Англија и во Шведска, помеѓу 1994 и 2008 година, Во тие истражувања, луѓето пријавиле активности поврзани со своите прошетки или навиките за трчање.

Истражувачите, при сумирање на резултатите ги земале предвид и факторите како што се количината и интензитетот на сите физички активности, староста, полот и телесната тежина.