Пецкање, боја, мирис на урината… Симптоми на уринарна инфекција на кои мора да обрнете внимание

Освен пецкање и неконтролирано мокрење, уринарната инфекција се препознава и во физичките промени во урината. Ова се неколку симптоми на уринарна инфекција кои лесно ќе ги препознаете.

Со правилна хигиена можно е да се превенира уринарна инфекција, а доколку сепак дојде до нејзина појава, ова се симптоми кои ќе ви помогнат во нејзино дијагностицирање.

Чувство на пецкање

Чувството на пецкање го предизвикува киселоста на урината која ја иритра слузницата на мочниот меур иуринарниот канал. Со оглед дека бактериите настанати со уринарната инфекција ја надразнуваат слузницата, киселоста на урината делува како алкохол ставен на исечено место, и предизвикува пецкање.

Често уринирање

Инфекцијата влијае на меурот и го прави многу активен. Вообичаениот број на уринирања во текот на еден ден изнесува осум пати, а секој број над овој може да се смета за симптом на уринарна инфекција.

Неконтролирано мокрење

Меурот под влијание на уринараната инфекција се стега и пред да се наполни и така сигнализира дека е време за одење во тоалет, иако се уште не е полн.

Замаглена боја на урината

“на бојата на урината влијае исхраната, но и консумирањето лекови, но на бојата на урината може да влијае и уринарна инфекција која ќе резултира со замаглена урина со белузлави траги“, објаснуваат лекарите.

Необичен мирис на урината

Како и на бојата, исхраната и лековите влијаат и на мирисот на урината. Додека урината со слаткаст мирис може да индицира дијабетес, урината со непријатен мирис најчесто означува просутност на бактерија во уринарниот тракт или инфекција на самиот меур.

Болка во подрачјето на карлицата

Болка во одреден дел од телото индицира подрачје зафатено со инфекција, па така болката во пределот на карлицата или во долниот дек на стомакот се показатели на уринарна инфекција.