Плачете ли и вие на филмови?! Тогаш сте во предност пред другите!

Луѓето кои плачат додека гледаат некој романтичен филм се, всушност, исклучително силни и интуитивни, полни со љубов и сочувство

Истражувањата покажале дека често имаме предрасуди кон оние кои плачат додека гледаат некој филм. Ги сметаме за емоционално слаби, додека останатите се ментално моќни личности.

Сепак, плачењето за време на романтичен филм или реклами кои допираат може да ни помогне подобро да се поврземе со другите, но и со нашите сопствени емоции. Луѓето кои плачат се, всушност, исклучително силни и интуитивни, полни со љубов и сочувство.

Развиена емпатија

Емпатијата е вештина која овозможува полесно да ги запознаеме туѓите емоции и истовремено да ја разбереме личноста, обидувајќи се притоа да и помогнеме.

Препознавањето на емоциите врз основа на звуци, изрази на лицето, говор на телото и инстинкт ја олеснува комуникацијата со другите луѓе

По тажниот филм, за време на кој плачеле, жените пријавиле длабока емоционална поврзаност со ликовите и приказната која го следи филмот. За разлика од нив, мажите не чувствувале толку силни емоции

Плачењето за време на филмот значи дека поседувате способност да се поврзете со емоционалната состојба која другото лице ја доживува на основа на неговата ситуација и изрази на лицето. Иако знаете дека таа болка му припаѓа на некој друг, на актерот во филмот, знаете како е да се биде повреден, тажен, да се чувствува страст или радост.

Емпатијата е вештина која овозможува полесно да ги запознаеме туѓите емоции и истовремено да ја разбереме личноста, обидувајќи се притоа да и помогнеме

Емпатичните личности мора да поседуваат извонредна психичка сила, бидејќи емоционалните изливи можат да ја исцрпат физичката енергија. Ваквото поврзување со луѓето е социјална вештина која често се занемарува или потценува. Способноста да се поврзете со другите или со самите себеси на разни начини ќе ви помогне да постигнете успех во вашето образование, кариера и љубов.

Високо ниво на емоционална интелигенција, самодоверба и екстровертност

Научниците кои го проучувале плачењето за време на филмови, откриле дека за овој вид на емоционално изразување е потребна емпатија, екстровертност, женственост, високо ниво на интелигенција и самодоверба, и преживеан стресен период. По тажниот филм, за време на кој плачеле, жените пријавиле длабока емоционална поврзаност со ликовите и приказната која го следи филмот. За разлика од нив, мажите не чувствувале толку силни емоции по завршувањето на филмот.

Велат дека луѓето што плачат на филмови се во своевидна предност пред останатите. Препознавањето на емоциите врз основа на звуци, изрази на лицето, говор на телото и инстинкт ја олеснува комуникацијата со другите луѓе.