ПОДКАСТ ПАНАЦЕА.МК СО НАУЧ. СОР. Д-Р БОЈАН БОШКОВСКИ: Невидливите симптоми на мултипла склероза (МС)

Според податоците на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза, во земјава секоја година се дијагностицираат околу 90-120 нови лица со МС, додека вкупно од МС боледуваат повеќе од 1.500 лица

Гостин во подкастот на Панацеа.мк за Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза е науч. сор. д-р Бојан Бошковски од ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија, Скопје, кој зборува на тема „Невидливите симптоми на мултипла склероза (МС)“.

Мултипла склероза или скратено МС е една од најчестите болести на централниот нервен систем (мозокот и ‘рбетниот мозок). Тоа е хронична, прогресивна, имунолошки посредувана, воспалителна и дегенеративна болест на централниот нервен систем, која настанува кога имуниот систем ја напаѓа обвивката на нервните клетки (миелин) во мозокот, ’рбетниот мозок и оптичките нерви, предизвикувајќи воспаление и последователна дегенерација, што води до прекин на невротрансмисијата на сигналот од една нервна клетка до друга.

Светскиот ден на мултипла склероза се одбележува на 30 мај

Повеќето луѓе со МС се дијагностицирани на возраст од 20 до 40 години, а МС е два до три пати почеста кај жените отколку кај мажите.

Денес, 2,8 милиони луѓе ширум светот имаат МС. Според податоците на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза, во земјава секоја година се дијагностицираат околу 90-120 нови лица со МС, додека вкупно од МС боледуваат повеќе од 1.500 лица.