Подоброто управување со емоциите може да помогне да се ограничи невродегенерацијата

Се смета дека овие резултати, покажуваат дека подоброто управување со овие емоции - преку медитација, на пример - може да помогне да се ограничи невродегенерацијата.

Истражување спроведено од научници од Универзитетот во Женева (UNIGE) го проучувало активирањето на мозокот на младите и постарите возрасни лица кога тие се соочуваат со психолошкото страдање на другите луѓе. Инаку, се смета дека негативните емоции, анксиозноста и депресијата го поттикнуваат развојот на невродегенеративни болести и деменција.

Ова истражување покажало дека нервните врски на постарите возрасни лица покажуваат значителна емоционална инерција: негативните емоции ги менуваат прекумерно и во текот на долги временски периоди, особено во задниот сингуларен кортекс и амигдалата, два региони на мозокот кои се силно вклучени во управувањето со емоциите и автобиографската меморија.

Се смета дека овие резултати, кои ќе бидат објавени во списанието Nature Aging, покажуваат дека подоброто управување со овие емоции – преку медитација, на пример – може да помогне да се ограничи невродегенерацијата.

Извор: University of Geneva (UNIGE)