Пократките менструални циклуси може да влијаат на времето на менопауза и тежината на нејзините симптоми

Имено, се покажало дека жените со кратки менструални циклуси (пократки од 25 дена) во текот на своите репродуктивни години веројатно ќе доживеат повеќе симптоми на менопауза. Исто така поверојатно е дека менопаузата ќе започне порано отколку кај жените со нормални менструални циклуси (26 до 34 дена).

Должината на вашиот месечен менструален циклус може да даде индиции за сериозноста на симптомите што ќе ги искусите за време на менопаузата и кога таа ќе започне, сугерира новото истражување во кое учествувале повеќе од 600 жени.

Имено, се покажало дека жените со кратки менструални циклуси (пократки од 25 дена) во текот на своите репродуктивни години веројатно ќе доживеат повеќе симптоми на менопауза. Исто така поверојатно е дека менопаузата ќе започне порано отколку кај жените со нормални менструални циклуси (26 до 34 дена).

Менопаузата може да предизвика топли бранови, депресија, анксиозност, промени во размислувањето и нарушувања на спиењето. Вообичаени фактори на ризик за овие симптоми вклучуваат возраст и етничка припадност, како и фактори на начин на живот како што се телесна тежина, пушење и физичка активност.

Менструалниот циклус е биолошки показател за целокупното здравје, а оваа студија покажува дека пократката должина на менструалниот циклус за време на репродуктивните години на жената е прозорец кон нејзиното идно здравје во средните години.