Половина од болните со КОВИД-19 лекувани во болница имаат оштетувања на срцето

Треба да се спомене дека зголеменото ниво на тропонин е поврзано со полоши исходи кај болните со КОВИД-19. Болните со тешка форма на КОВИД-19 често имаат повеќе постоечки здравствени проблеми поврзани со срцето, вклучувајќи дијабетес, зголемен крвен притисок и дебелина.

Кај повеќе од половина хоспитализирани КОВИД-19 болни по отпуштање дома, воочено е оштетување на срцето, покажало нови британско истражување. Кај сите пациенти воочено е зголемување на нивото на протеинот тропонин, кој се ослободува во крвта кога ќе повреди срцевиот мускул.

Снимките од магнетна резонанца (МРИ) направени најмалку еден месец по отпуштањето од болница, покажале дека кај 54 проценти од заболените од КОВИД-19 дошло до оштетување на срцето.

Оштетувањето вклучувало воспаление на срцевиот мускул, лузни или смрт на срцевото ткиво и ограничено обезбедување на срцето со крв. Некои пациенти имале комбинација од сите три вида оштетувања.

Треба да се спомене дека зголеменото ниво на тропонин е поврзано со полоши исходи кај болните со КОВИД-19. Болните со тешка форма на КОВИД-19 често имаат повеќе постоечки здравствени проблеми поврзани со срцето, вклучувајќи дијабетес, зголемен крвен притисок и дебелина.

Меѓутоа, за време на потешка форма на КОВИД-19, срцето може да биде и директно погодено. Тешко е да се открие како срцето може да се оштети, но МРИ снимките на срце може да идентификуваат различни обрасци на повреди, што може да овозможи попрецизна дијагноза и ефикасно лекување.