Помал кардиоваскуларен ризик благодарение на растителните пигменти?

Утврдено е дека личностите чија исхрана е најбогата со антоцијанини имаат за 9 отсто помал ризик од развој на коронарни болести...

Неодамнешна студија укажала на позитивните ефекти од овошјето и зеленчукот со црвена, виолетова и синкава боја врз здравјето на кардиоваскуларниот систем и превенцијата од кардиоваскуларни заболувања. Се работи за овошје и зеленчук кои содржат антоцијанини – природни пигменти кои припаѓаат на класата флавоноиди.

Во студијата, со анализа на 19 студии во кои учествувале преку половина милион испитаници од Европа, Австралија и САД, утврдено е дека личностите чија исхрана е најбогата со антоцијанини имаат за 9 отсто помал ризик од развој на коронарни болести на срцето и за 8 отсто помал ризик од смрт како резултат на срцеви болести во однос на испитаниците чија исхрана е најсиромашна со антоцијанини.

Со антоцијанини најбогата е аронијата, потоа асаи бобинките, кората од модар патлиџан, брусницате, црните и црвени рибизли, малините и црвената зелка.