Помалку седење – подобро здравје!

Било утврдено дека со скратување на вкупното време на седење за 21 минута, со куси паузи и бавење со лесни физички активности, се намалува ризикот од болести кои се поврзуваат со физичка неактивност

Куса пауза во работата може да се искористи за истегнување

Дека долготрајното седење има неповолни ефекти врз здравјето е одамна познато, па логично е да се постави прашањето – што може да се стори за да се спречат негативните последици. Финските научници решиле да утврдат во која мера ризиците од кардиоваскуларни болести, дијабетес тип 2 и рана смрт можат да се намалат ако се сменат некои животни навики во период од една година.

Во истражувањето учествувале 133 личности – половина од учесниците биле запознаени со опасностите од долготрајното седење и стратегиите како да се намали вкупното време на седење во текот на денот (на пример, да се стане и кусо да се прошета во текот на работното време, повеќе да се оди во текот на денот, а помалку да се користи превоз, да се има одредена физичка активност заедно со семејството и пријателите). 

Научниците на секои три месеци го следеле индексот на телесна маса, процентот на телесна маснотија и крвниот притисок на учесниците кои внесле измени во својата дневна рутина. Било утврдено дека можно е да се намали времето на седење во текот на работното и слободното време, како и дека со скратување на вкупното време на седење за 21 минута, со куси паузи и бавење со лесни физички активности, се намалува ризикот од болести кои се поврзуваат со физичка неактивност.

Интересно е дека испитаниците од првата група, кои се придржувале до споменатите навики, ја одржале мускулната маса на нозете, додека кај контролната група дошло до намалување на мускулната маса за 0,5 проценти.