Постојаната грижа за здравјето може да доведе до болест

Луѓето кои покажуваат здравствена анксиозност и прекумерна грижа за здравјето имаат до 70% повеќе шанси да развијат некоја болест

Опсесивната грижа за здравјето води кон болест. Анксиозноста, нездравата исхрана и недоволната физичка активност, се меѓу најчестите фактори кои влијаат врз развој на кардиоваскуларните заболувања. Но дали опсесивната грижа за здравјето може да предизвика опасни последици – по здравјето?

Една неодамнешна студија спроведена во Норвешка покажа дека може. Луѓето кои страдаат од здравствена анксиозност постојано се загрижени дека веќе се или би можеле да заболат од некоја болест, без оглед на тоа што не покажуваат никакви симптоми.

Се верува дека луѓето кои се грижат за здравјето спаѓаат во група на лица кои имаат помали шанси да се разболат, од едноставна причина што живеат поздрав живот, вежбаат и правилно се хранат. Но резултатите го покажуваат токму спротивното.

Опсесивната грижа за здравјето води кон болест

Имено, норвешката студија била спроведена на повеќе од 7.000 луѓе родени помеѓу 1953 и 1957 година и во нејзини рамки биле испитувани неколку параметри, како што се начинот на живот, здравствената состојба и образованието на учесниците.

 

Заклучокот упатува на тоа дека луѓето кои покажуваат здравствена анксиозност и прекумерна грижа за здравјето имаат до 70 % повеќе шанси да развијат некоја болест за разлика од оние кои не се грижат за здравјето во толкава мера!