Постојано ги броите работите околу себе – еве што значи и кога може да биде опасно

Доколку имате потреба постојано да ги броите работите околу себе можеби имате опсесивно-компулсивно пореметување, а можеби во прашање е нешто многу посериозно.

Луѓето кои постојано ги бројат работите околу себе, односно по цел ден го прават тоа, често патат од опсесивно-компулсивно пореметување ОКП и не можат лесно да се откажат од оваа своја навика. Иако понекогаш ваквото однесување е последица на сложени невролошки и психички заболувања, па се советува одење кај психијатар за да се постави вистинската дијагноза.

Компулсивно броење и ОКП

Компулсивното бороење е чест симптом на опсесивно-компулсивното пореметување. Луѓето кои патат од овој начин на броење на работите околу себе често сметаат дека некои броеви имаат посебно значење во нивните животи, па заради тоа посебните акции ги изведуваат баш толку пати. Многу луѓе со ОКП сметаат дека бројот четири е посебен и заради тоа прават се во серии од по четири пати. На тој начин се сигурни дека се чувствуваат добро.

Луѓето кои компулсивно бројат тоа можат да го прават и без некое подлабоко размислување за бројот. Најчесто ги бројат чекорите, автомобилите кои поминуваат, светлата, плочките и сл. Ова броење може да биде ментално дејство, но и гласна физиолошка активност.

Луѓето кои бројат опсесивно, исто така, немаат јасна причина за броењето, но зад нивното пребројување често се крие барем некој страв кој ги води. Значи, мислат дека нешто лошо ќе им се случи ако не ја поминат улицата, на пример, во четири чекори или ако не погледнат во часовникот во одредено време.

Подлабоко се врзани за пребројувањето на нештата затоа што емоционалната несигурност ги поттикнува на тоа. ОКП засновано на страв најчесто е врзано за егзистенцијата на болниот или на неговото семејство. Иако болните се свесни дека стравовите се ирационални тие не можат да им се спротивстават, затоа што нивниот ум така делува што за нив се чини како подобра опција да обават нешто одреден број пати „отколку да ги стигне кармата“. На пример, умот на заболениот од ОКП му вели дека нешто треба да направи во 12:12 часот или нешто лошо ќе му се случи на неговото семејство; тој знае дека тоа нема никаква врска со реалноста, но емоциите не му даваат мир; тогаш решава само уште овој пат да го стори тоа нешто во одредено време и влегува во процесот на „маѓепсаниот круг“ на болеста.

Компулсивно броење и анксиозност

Кај луѓето кои патат од анксиозност честа е појавата да се врзуваат за одредени броеви, особено кога се обидуваат да ги запрат нападите на паника. Тогаш умеат да ги бројат вдишувањата и издишувањата за да го одвратат фокусот на мислите – од нападот на опоравувањето. Доколку ваквите дејства, односно вежби, не се менуваат на одредено време може да преминат во опсесивно броење и можат да развијат ОКП како последица на анксиозност. Слично е и со депресијата. Кога личноста се бори да излезе од некоја состојба, таа ненамерно ги брои своите обиди и потенцијално може да влезе во ОКП.

Компулсивно броење и главоболки

Доколку компулсивното броење е проследено со главоболки или некои други физиолошки симптоми како што е мачнина и слично, тогаш е неопходно да се посети невролог затоа што е можно да се развива некоја посериозна болест како, на пример, мултипла склероза или тумор на мозокот.

Најтипични видови на компулсивно броење:

  • Броење на чекорите;
  • Броење на предметите;
  • Броење на глас;
  • Ментално броење;
  • Броење на броевите во уредите.