Посттрауматското стресно пореметување е ризик фактор за рак на јајчници

Треба да се напомене дека жените со ПТСП се изложени на значајно поголем ризик од развој на агресивна форма на рак на јачници.

Борбата со посттрауматското стресно пореметување (ПТСП) може да ги изложи жените на поголем ризик од развој на рак на јачници, укажува студија спроведена во САД на над 55.000 жени. Имено, жените кои имале шест до седум симптоми на ПТСП, во некој момент од својот живот, имале двојно поголем ризик од рак на јачници во однос на жените кои никогаш немале симптоми на ова пореметување.

Идните истражувања би требало да утврдат дали успешното лекување на ПТСП го намалува ризикот од рак на јајчници, како и дали останатите видови на стрес се исто така ризик фактори за појава на рак на јајчниците.

Треба да се напомене дека жените со ПТСП се изложени на значајно поголем ризик од развој на агресивна форма на рак на јајчници.

Се смета дека ракот на јајчници е “тивок убиец“, оти е многу тешко да се открие во рана фаза на болеста. Овој вид на карцином е 5. водечка причина за смртност во САД.