Потекнува ли Паркинсоновата болест од цревата?

Стручњаците истакнуваат дека пациентите со Паркинсонова болест често имаат значајни оштетувања на нервниот систем во време на поставување на дијагнозата, но дека е можно да се открие патолошкиот протеин алфа-синуклеин во цревата и тоа 20 години пред дијагнозата.

Лабораториско истражување спроведено на глувци покажало докази дека Паркинсоновата болест мигрира од цревата во мозокот и во срцето. За Паркинсоновата болест е карактеристично бавно пропаѓање на мозокот по таложење на протеинот алфа-синуклеин и дополнително оштетување на нервните клетки.

Стручњаците истакнуваат дека пациентите со Паркинсонова болест често имаат значајни оштетувања на нервниот систем во време на поставување на дијагнозата, но дека е можно да се открие патолошкиот протеин алфа-синуклеин во цревата и тоа 20 години пред дијагнозата.

Ова истражувања покажало и дека штетниот алфа-синуклеин не патува само од цревата во мозокот, туку и во срцето.

Треба да се истакне дека од претходно е познати дека заболените од Паркинсонова болест имаат значајни оштетувања на мозокот и на срцето, но на научниците не им било јасно зошто.