Прашалник за проценка на опременоста на здравствените работници и соработници со лични заштитни средства во време на пандемија со КОВИД-19

“Ќе ни значи доколку колегите потрошат 10 минути од нивното време за да одговорат на прашањата подолу во линкот. На нив може да одговорат единствено здравствени работници и соработници кои живеат и работат во земјава“, вели д-р Драган Мијаковски од Институтот за медицина на трудот кој е дел од овој проект. 

Колаборативниот центар на Светската здравствена организација при Институтот за медицина на трудот  – Скопје, изготви прашалник за здравствените работници и соработници чија цел е да се процени нивната опременост со лични заштитни средства за време на пандемијата со КОВИД-19.

“Ќе ни значи доколку колегите потрошат 10 минути од нивното време за да одговорат на прашањата подолу во линкот. На нив може да одговорат единствено здравствени работници и соработници кои живеат и работат во земјава“, вели д-р Драган Мијаковски од Институтот за медицина на трудот кој е дел од овој проект.

ОВА Е ЛИНКОТ ДО ПРАШАЛНИКОТ:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b71gwnZzyEGoAlGNNVAvbI_ZjQXw7n5DqkL5o8nxJOBURjQ3OUk1N0I4MVIwQkxHWDk3NFNCUFE4RC4u

Според д-р Мијаковски, линкот може да се споделува меѓу здравствените работници и соработници, а прашалникот е резултат на соработката помеѓу Колаборативниот центар на СЗО при Институтот за медицина на трудот, Колаборативниот центар на СЗО за медицина на трудот при Медицинскиот факултет и Универзитетот во Загреб, и повод за него е одбележувањето на 28. април, Светскиот ден на безбедноста и здравјето при работа.