Прекумерната телесна тежина пред 40. година е поврзана со ризикот од рак

Карциномите поврзани со обезноста вклучуваат рак на дебелото црево, рак на матката, рак на јајчниците, рак на дојка, рак на жолчниот меур и хепатобилијарните патишта. Останатите видови карцином поврзани со дебелината вклучуваат рак не желудник, рак на црниот дроб, на панкреасот, на бубрезите, на штитината жлезда.

Според резултатите на нова студија, лицата кои пред 40. Година имаат прекумерна телесна тежина, изложени се на 70‘ поголем ризик од рак на ендометриумот, 58% поголем ризик од рак на бубрези, 29% поголем ризик од рак на дебелото црево, како и 15% поголем ризик од сите карциноми кои се поврзани со дебелината.

Карциномите поврзани со обезноста вклучуваат рак на дебелото црево, рак на матката, рак на јајчниците, рак на дојка, рак на жолчниот меур и хепатобилијарните патишта. Останатите видови карцином поврзани со дебелината вклучуваат рак не желудник, рак на црниот дроб, на панкреасот, на бубрезите, на штитината жлезда.

Инаку, дебелината е познат ризик фактор за неколку карциноми, срцева болест и дијабетес. Исто така, таа претставува и глобален проблем. Од тие причини, спречувањето на дебелината мора да биде јавноздравствена стратегија за намалување на ризикот од рак.