Прекумерната тежина ја влошува состојбата кај пациентите со мултиплекс склероза

Резултатите од оваа студија укажуваат дека зголемените нивоа на заситени масти како резултат на прехранбените навики е еден од можните причинители на епигенетските промени кои поттикнуваат мултиплекс склероза.

Кај заболените од мултиплекс склероза кои имаат прекумерна телесна тежина, и кои имаат зголемено ниво на липиди во крвта, воочено е влошување на болеста. Имено, кај низ е забележан поголем губиток на моторичките способности, и воочена е и поголемо оштетување на мозокот.

Според мислењето на стручњаците, оваа студија укажува на важна корелација помеѓу нивото на липидите, индексот на телесна маса (ИТМ) и прогерсијата на болеста кај пациентите со мултиплекс склероза.

Се покажало дека заболените од мултиплекс склероза со висок ИТМ имаат повисоко ниво на липиди и повеќе циркулирачки моноцити отколку што тоа е воочено кај здрави лица со ист индекс на телесна маса.

Истовремено е откриено дека липидите може да влезат во имуните клетки познати како моноцити и да го променат начинот на кој тие клетки ја читаат генетската информација кодирана во ДНК.

Очигледно е дека лошите прехранбени навики може да имаат негативни последици по здравите лица, а нивниот штетен ефект е уште поизразен кај заболените со мултиплекс склероза бидејќи разредениот миелин може да се наталожи и дополнително да го зголеми нивото на липидите.

Резултатите од оваа студија укажуваат дека зголемените нивоа на заситени масти како резултат на прехранбените навики е еден од можните причинители на епигенетските промени кои поттикнуваат мултиплекс склероза.