ПРЕПОЗНАЈТЕ ГИ СИМПТОМИТЕ: Што секоја жена треба да знае за ракот на јајчници?

Кај 70 отсто од случаевите, болеста се открива во напреднат стадиум.

Истражувањата покажуваат дека 9 од 10 жени пред дијагнозата имаат повеќе симптомите кои може да укажуваат на рак на јајчниците, но не се препознаени, како и дека повеќе од 60 проценти од жените, без оглед на симптомите, не помислуваат на рак на јајчниците. Кај 70 отсто од случаевите, болеста се открива во напреднат стадиум. Жените треба да ги познаваат симптомите кои може да укажуваат на рак на јајчниците, како што се:

  • Зголемување на обемот на стомакот
  • Надуеност
  • Брзо заситување од храна
  • Болки во карлицата и стомакот
  • Пречки при мокрење

На овие симптоми, внимание треба да обрнат и гинеколозите, како и матичните лекари. Жените треба да прават редовни гинеколошки прегледи, а заболените треба да се упатат во установи во кои постои мултидисциплинарен тим кој ќе го планира и спроведе лекувањето. Иако се работи за карцином кај кој петгодишното преживување е многу скромно, во земјава се следат најсовремените форми на лекување, што влева надеж.

При тоа се нагласува важноста и комплексноста на хируршкото лекување и тестирањето на мутациите на BRCA1 и BRCA2 гените кои на жените со дијагноза на висок степен на сериозен рак на јајчници и потврдена мутација, им овозможува целно лекување. Тестирањето треба да се спроведе веднаш по операцијата или биопсијата, а меѓу заболените има 20-30 отсто жени кои имаат мутација на BRCA гените.

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

За ракот на јајчници нема организиран скрининг и затоа е важно да се подигне свеста кај жените за важноста на редовните гинеколошки прегледи и препознавање на симптомите.

Рак на јајчници може да развие секоја жена

Не постои тест скрининг тест за рак на јајчници,

ПАП тестот не е метода за детекција на рак на јајчници и јајцеводи,

Ракот на јајчници најчесто се дијагностицира во напреднат, доцен стадиум,

Свесноста за симптомите како што се зголемување на обемот на стомакот, присутна надуеност, брза заситеност со храна, болки воо кралицата и стомакот, пречки при уринирање може да бидат први знаци поврзани со појавата на разни болести, но и рак на јајчници,

Поставувањето дијагноза во ран стадиум значајно ја подобрува можноста за преживување,

Кај жените со симптоми кои може да укажуваат на малигна болест на јајчниците и јајцеводите, потребно е итно да се направи гинеколошки преглед, трансвагинален ултразвук и да се одреди тумор маркер СА125.