Прескокнувањето на појадокот е поврзано со зголемен ризик од смрт од срцеви болести

Инаку, од споменатите испитаници, само 59% од нив секој ден појадувале. Испитаниците кои никогаш не појадувале имале за 87% поголем ризик од смрт од кардиоваскуларни болести, во однос на оние испитаници кои секој ден појадувале.

Резултати од најнова студија која во тек на 18 години следела 6.550 испитаници на возраст од 40 до 75 години укажале на важноста од секојдневното појадување. Имено, се покажало дека прескокнувањето на појадокот значајно е поврзано со зголемен ризик од смрт од срцеви болести.

Инаку, од споменатите испитаници, само 59% од нив секој ден појадувале. Испитаниците кои никогаш не појадувале имале за 87% поголем ризик од смрт од кардиоваскуларни болести, во однос на оние испитаници кои секој ден појадувале.

Се покажало дека прескокнувањето на појадокот е поврзано со промената на апетитот и намалувањето на ситоста. Зголемниот крвен притисок и штетните промени во нивото на липидите. Исто така, прескокнувањето на појадокот бил маркер на однесување за нездрави животни навики.