Престојот во парк нè прави посреќни и позадоволни

Само дваесет минути дневно поминати во парк придонесуваат за поголемо чувство на среќа и задоволство, а притоа не мора ни да се вежба, покажала една нова студија.

Студијата која била спроведена упатува на тоа дека градските паркови на корисниците им овозможуваат да „нурнат“ во природата што носи значајни физички и ментални предности, како намалување на стресот и опоравување од ментален замор. Резултатите од истражувањето на научниците од американскиот Универзитет Алабама во Бирмингем се објавени во магазинот International Journal of Environmental Health Research.

„Посетителите на парковите опфатени со истражувањето изјавиле дека после престојот во природа многу подобро се чувствувале и физички и ментално“, рекол водачот на студијата, доктор Хон К. Хуен, додавајќи дека тој и неговите колеги заклучиле дека нивото на телесни активности на учесниците во истражувањето не било поврзано со подобрување на емоционалните придобивки.

Тоа значи дека и личностите кои не се во состојба да се бават со најблаг облик на рекреација заради повеќе причини имаат голема корист од престојот во парковите.

Ова истражување ги навело научниците на заклучок дека зелените површини во урбаните средини поттикнуваат емоционална придобивка и дека во градовите е потребно да има што е можно повеќе зелени површини.