Превенцијата на кардиоваскуларното здравје во фокусот на 6. Кардиолошки конгрес во Охрид

“Нашиот конгрес, се случува веднаш зад неодамна одржаниот Европски конгрес по кардиологија, што ќе овозможи дискусии и размена на искуства на многу високо научно ниво на еминентни кардиолози и научници“, истакна проф. Србиновска-Костовска.

“Кардиоваскуларните заболувања се водечка причина за смртност  и инавлидитет кај луѓето, како последица на кои годишно умираат  17,9 милиони лица. Нашата земја и натаму е земја со висок ризик од овие болести, што укажува на потребата од подигање на нивото на превентивните мерки и заштита на граѓаните“, рече вчера вечер, претседателката на Македонското здржение по кардиологија, проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, на отворањето на шестиот по ред Кардиолошки конгрес со меѓународно учество, кој се одржува во Охрид.

При тоа, проф. Србиновска-Костовска нагласи дека овој научен собир е на највисоко ниво и ги опфаќа сите аспекти во кардиологија – превенција, лекување и дијагностика.

“Нашиот конгрес, се случува веднаш зад неодамна одржаниот Европски конгрес по кардиологија, што ќе овозможи дискусии и размена на искуства на многу високо научно ниво на еминентни кардиолози и научници“, истакна проф. Србиновска-Костовска.

На отворање на конгресот, претседателката на Здржението, му врачи и повелба на државниот секретар при Министерството за здраво, Владмир Милошев испратена од Европското здружение по кардиологија која значи развивање на државна стратегија за превенција, навремена дијагностика и успешен третман на кардиоваскуларните заболувања кај граѓаните.

На отворањето на конгресот, присустваше медицинската елита во земјава, првите луѓе на лекарските здруженија, директори и челници на здравствени установи.

Во рамките на конгресот, кој во наредните три дена ќе се одржи во Охрид, предвидени се практични тренинзи, сесии, обуки…, а ќе се одржи и првиот регионален конгрес на медицински сестри и техничари.