Причини зошто се насобира течност во стомакот – ASCITES

Слободната течност се создава од лимфните садови на црниот дроб и капиларите на стомачната обвивка (перитонеум).

АSCITES  е насобирање на слободни течности во стомачната празнина. Нормално во неа е да се наоѓа мала количина на течности која ја обложува стомачната обвивка и спречува триење. Слободната течност се создава од лимфните садови на црниот дроб и капиларите на стомачната обвивка (перитонеум). ASCITES се појавува кога се создава повеќе слободна течност отколку што се собира преку лимфните садови.

Количината на насобраната слободна течност некогаш е мала и видлива само со утразвук, но може да биде и толку голема што ќе доведе до зголемување на стомакот и проширување на вените во предниот стомачен ѕид, па дури може да дојде до појава на кила.


Причини

ASCITES се појавува поради зголемен притисок во вените на црниот дроб (трансудат), па течноста практично се истискува од вените, намаленио создавање на белковини (хипоалбуминемија), па течноста не може да се задржи во крвните садови (станувваат пропусливи за течност), заради воспалителен процес на стомачната обвивка (ексудат) и намалено излачување на натриум и вода преку бубрезите.

До оваа појава може да дојде и заради различни болести:

  • Цироза на црниот дроб е најчеста причина – 81% (алкохолна цироза во 65%, постхепатитна цироза во 10% и непознат причинител во 6% случаи)
  • Срцева инсуфициенција заради застој на крвта во вените
  • Конструктивен перикардитис, заради венски застој
  • Карцином (примарен и метастази)
  • Туберкулоза
  • Панкреатитис
  • Сероситис
  • Нефротски синдром кај кој оваа појава е последица од задржување на натриум и ниска вредност на белковини