Пробиотиците ја намалуваат загубата на коскена маса кај постарите жени

Во истражувањето учествувале 90 жени на просечна возраст од 76 години, а пробиотикот кој го добивале била „добрата“ бактерија Lactobacillus reuteri 6475

Намалувањето на коскената маса е карактеристика на остеопорозата

Истражувањето што го спровеле шведските научници од Универзитетот во Гетеборг покажало дека пробиотиците можат да го намалат за половина губењето на коскена маса кај постарите жени, а со тоа и да го намалат ризикот од кршење на коските.

Бактеријата Lactobacillus reuteri 6475 поседува повеќе својства кои го подобруваат здравјето

Намалувањето на коскената маса е карактеристика на остеопорозата. Со стареењето се зголемува бројот на пациенти со остеопороза, а се проценува дека поголемиот дел од жените постари од 80 години страдаат од остеопороза.

Иако постојат ефикасни лекови за лекување на остеопороза, постои и силна потреба од превенција на остеопороза.

Во истражувањето учествувале 90 жени на просечна возраст од 76 години. Пробиотикот кој го добивале учесниците била „добрата бактерија“ Lactobacillus reuteri 6475.

Треба да се напомене дека третманот со пробиотици добро се поднесува и не предизвикува некои позначајни несакани ефекти.

Се верува дека терапијата со пробиотици може да биде ефикасен и безбеден начин за да се спречи остеопорозата кај многу постари лица

Инаку, бактеријата Lactobacillus reuteri 6475 поседува повеќе својства кои го подобруваат здравјето. Бактеријата природно се наоѓа во човечкиот гастроинтестинален тракт.

Исто така, треба да се спомене дека составот на бактериската флора во гастроинтестиналниот тракт е поврзан со болести како што се дијабетес и дебелина, пишува „Journal of Internal Medicine“.