Проф. д-р Дејан Докиќ: Што треба да знаете за атопискиот дерматитис? (1)

Се проценува дека распространетоста на атопискиот дерматитис во индустриските земји кај деца е помеѓу 10 и 20 %, а кај возрасните од еден до три проценти.

Атопискиот дерматитис е комплексно, мултифакторијално растројство што во медицината за прв пат е опишано пред 100 години. Иако е прифатено дека ова заболување е предизвикано од повеќе фактори, сепак водечка улога има алергиската болест.

Клучни клинички карактеристики на атописки дерматитис

  1. Хроничен егзематодоиден дерматитис што во 90 % од случаите започнува пред петтата година од животот;
  2. Карактерситична дистрибуција по кожата, варира во зависност од возраста;
  3. Интензивен јадеж;
  4. 50-80 % од пациентите подоцна ќе добијат алергиско респираторно заболување;

Пишува: Проф. д-р Дејан Докиќ, специјалист по пулмологија и алергологија

ПРИРОДЕН ТЕК НА БОЛЕСТА

Распространетост

Иако АД е општо познато кожно нарушување неговата вистинска распространетост тешко се дефинира. Таа била предмет на многу дебати меѓу докторите и клиничките истражувачи. Како и да е, во последнава декада, со развојот на дијагностичките критериуми и методологии за епидемиолошки испитувања, се овозможи подобра проценка на бројот на лицата кои боледуваат од АД. Се проценува дека распространетоста на атопискиот дерматитис во индустриските земји кај деца е помеѓу 10 и 20 %, а кај возрасните од еден до три проценти. Познато е дека АД е многу повеќе проширен во индустриските, во однос на неиндустриските земји и тропски региони. Во текот на последните три децении, распространетоста се зголемила за два-три пати следејќи го порастот на распротранетоста на другите атопични заболувања, особено на астмата.

Атопискиот дерматитис е хронично заболување кај бебињата, децата и младите.

Развој на болеста

Почетокот на болеста е типичен за раното детство. На 60 % од заболените, симптомите им се јавуваат во текот на првата година од животот. Кај 90 % од индивидуите, болеста ќе се манифестира во првите пет години од животот. Останатите ќе заболат во доцното детство или адолесценцијата. Многу ретко атопискиот дерматитис се јавува кај возрасни луѓе и во такви случаи треба да се провери дали дијагнозата е точна. Клиничкиот тек на болеста е варијабилен и непредвидлив. Некои бебиња и деца ќе добијат лесен АД кој спонтано ќе исчезне меѓу втората и третата година од животот. Другите ќе имаат перзистентна болест со хроничен тек без ремисии во текот на целото детство, па дури и во полнолетството. Некои пациенти може да имаат периоди на смирување или ескалирање на симптомите што може да бидат придружени со необјасниви ремисии и егзацербации.

Карактерстични дистрибуции

АД е типично поделен на три клинички фази врз основа на возраста.

Инфантилна фаза е од раѓањето до втората година од животот. Почетокот на болеста во оваа група е типичен по вториот месец од раѓањето, но може да се забележи кај некои и за време на првите недели од животот.

Детската фаза се јавува меѓу две и 12 години, а адолесцентската фаза почнува од 12 години и продолжува низ животот. Секоја од овие фази се карактеризира со типична дистрибуција на кожните промени што може да биде од корист во дијагностиката.

                                                                                                      (Продолжува)