Проф. д-р Дејан Докиќ: Улогата на животна средина при атопискиот дерматитис (6)

Брзите и екстремни промени на кој било климатски фактор (на пр., температура или влажност) може да доведат до влошување на симптомите на АД заради намалената способност на оштетената кожа да се адаптира на ненадејните промени.

Атопискиот дерматитис (АД) е комплексна, мултифакторна болест. Текот на болеста е под влијание на многу примерни и секуларни фактори што многу тешко може да се разграничат. Факторите од животната средина често  дејствуваагт како тригер, преидизвикувајќи егзарцебеција на болста, иако тие не се етиолошка причина за атопискиот дерматитис.

Пишува: Проф. д-р Дејан Докиќ, специјалист по алергологија и пулмологија

Неколку фактори од средината можат да влијаат врз текот на болеста. Еден од најважните фактори е климата.

Различните индивидуи реагираат различно на климатските фактори. Најголемиот број пациенти известуваат дека болеста се влошува за време на зимските периоди, а се подобрува за време на летото. Рајка постулира дека подобрувањето на атопискиот дерматитис за време на летните месеци можеби се должи на подобрата секреција на себумот и потта, експозицијата на сончеви ултравиолетови зраци, изложеноста на вода за време на пливачките активности, намалена експозиција на внатрешни алергени (на пр., домашна прав и мувла), помала изложеност на инфекции и помал стрес за време на летните одмори. Тој, исто така, споменува дека некои од овие позитивни влијанија може да ја влошат состојбата кај други пациенти со АД.

Некои клинички истражувачи укажуваат за нарушениот механизам на потење кај некои пациенти со АД, што резултира со влошување на болеста во летните месеци кога другите пациенти со АД немаат некои проблеми.

Исто така, изложувањето на УВ светлина без потребна заштита на кожата, може да биде штетно. Иако експозицијата на внатрешните алергени може да биде минимализирана за време на летните месеци, во некои региони, изложеноста на надворешните алергени може да биде минимализирана за време на летните месеци, во некои региони, изложеноста на надворешните алергени (на пр., полен од трева) може да биде зголемена.

Општо земено, студеното и суво време ги влошува симптомите на АД заради секундарниот ефект на сушење. Но, исто така, и топлото и влажно време може да ги влоши симптомите кај некои пациенти со АД, заради зголеменото потење и ризикот од секундарни инфекции на    кожата.

Брзите и екстремни промени на кој било климатски фактор (на пр., температура или влажност) може да доведат до влошување на симптомите на АД заради намалената способност на оштетената кожа да се адаптира на ненадејните промени. Неколку студии го нагласуваат позитивниот ефект од сончевата клима, како што е, на пример, климата во Калифорнија или Флорида, или на сувата и топла клима, како што е во Аризона. Секако, дека треба да се земе предвид претходно кажаното, дека овие фактори различно влијаат кај различни пациенти со АД.

                                                                                             (Продолжува)